Politica de confidențialitate

Notă de informare

Asociația Română pentru Nou-Născuții Îndelung Spitalizați – ARNIS respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului data de din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Scopul în care sunt folosite datele cu caracter personal ale persoanelor fizice:

• E-mail
• Newsletter lunar
• Campanii ARNIS
• Comunicări în scop comercial

Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanenţă că sistemele noastre de stocare şi prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate şi sunt aliniate la cerinţele regulamentelor şi legilor în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate de ARNIS?

• Nume şi prenume
• E-mail
• Număr de telefon
• Adresă
• Profesia, funcția, locul de muncă
• Informații medicale ale beneficiarilor

Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:

• Dreptul la acces
• Dreptul la rectificare
• Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
• Dreptul la restricţionarea prelucrării
• Dreptul la opoziţie

Vă puteți exercita drepturile de mai sus în scris la adresa de email contact@arnis.ong.

Contact

România

tel: 0745639898

contact@arnis.ong