Fiecare experiență F.I.N.E. este diferită. La fiecare dintre sesiuni aflăm lucruri noi, chiar și noi, cei din ARNIS care am participat la peste 10 de sesiuni în cei 6 ani de când aducem cursul despre îngrijirea developmentală în România.

Cele mai valoroase sunt experiențele cu oamenii. Întâlnim asistente și medici care ne dau putere să mergem mai departe. Specialiști care prin emoțiilor lor ne transmit că munca noastră este valoroasă.

Pe 8 aprilie 2024 am organizat o sesiune de practică F.I.N.E. Nivel 1 de perfecționare și actualizare pentru 19 medici și asistente care au participat la curs în anii trecuți din: Spitalul Clinic de Urgență ”Sfântul Ioan” – Maternitatea Bucur, Spitalul Clinic OG Filantropia București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Marie Skalodowska Curie” București, Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” București, Spitalul Universitar de Urgență Elias București, Life Memorial Hospital București.

Pe 9 aprilie 2024 ne-am întâlnit pentru prima dată la sesiune practică F.I.N.E. Nivel 1 cu 34 de specialiști români în Neonatologie, medici și asistente de la Spitalul Clinic OG Filantropia București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Marie Skalodowska Curie” București, Spitalul Regina Maria București.

Anterior acestor sesiuni de practică la întâniri fizice, cursanții au studiat online pe platforma fine.arnis.ong, 8 ore de prezentări în format video susținute de coord. dr. Inga Warren.

Cu fiecare sesiune a cursului FINE – Family and Infant Neurodevelopmental Care Education descoperim oameni dăruiți profesiei lor pe care vrem să-i sprijinim mai departe cu burse de studiu. Astfel ne continuăm misiunea, aceea de a crește calitatea serviciilor medicale din secțiile de Neonatologie. După fiecare sesiune F.I.N.E. Nivel 1, căutăm acei profesioniști pe care să-i susținem mai departe cu bursa de 2395 euro pentru specializare la F.I.N.E. Nivel 2.

Suntem norocoase să-i avem parteneri pe specialiștii de la F.I.N.E. UK dr. Inga Warren, Beverley Hicks, Trisha Belingham, traineri specializați NIDCAP din UK, care s-au îndrăgostit de România și care vin aici să ne arate o scurtătură printre potecile deja bătătorite în neurodezvoltare, intervenție timpurie și îngrijire centrată pe familie. Trainingul acreditat în România la OAMMR este coordonat de dr. dr. Inga Warren. Asistentele care urmează acest curs primesc 6 credite EMC.

Traducători la aceste sesiuni au fost medicii neonatologi: Adina Georgescu, Andra Pîrnuță și Cătălina Iordan, alături de consultant în lactație IBCLC și medic specialist în medicină de familie, Smaranda Nay.

Beverley Hicks, trainer la aceste sesiuni practice desfășurate fizic în România, a avut plăcerea să ne împărtășască câteva gânduri după ultima vizită la București pe 8-9 aprilie 2024.

Returning to Bucharest after a gap of several years made me apprehensive as I was not sure how the Covid pandemic may have affected the way parents were able to be with their babies on the neonatal units. In talking with the nurses, doctors and physiotherapists from the different units who attended the training it was clear that there has been a change since we first introduced the FINE; on each unit there is more of a drive to have parents spending time with their babies and importantly having opportunities for kangaroo care. Those who attended both the refresher course and the practical day for FINE 1 were more open as to how parents can be involved in their babies care and that kangaroo care was possible for many babies. There are still many challenges faced in neonatal care in Romania around staffing, physical space and infection concerns; even with these, the change in attitude and dedication of the nurses and doctors to implement infant and family centred developmental care was uplifting and has made me excited to continue working with ARNIS to provide training for every neonatal unit.

*traducere testimonial: Întoarcerea la București după o pauză de câțiva ani m-a îngrijorat, deoarece nu eram sigură cum ar fi putut afecta pandemia de Covid modul în care părinții au putut să fie cu bebelușii lor în unitățile neonatale. Discutând cu asistenții medicali, medicii și kinetoterapeuții din diferitele unități care au participat la training, a fost clar că a existat o schimbare de când am introdus pentru prima dată conceptele F.I.N.E.; pe fiecare unitate există mai multă dorință ca părinții să petreacă timp cu bebelușii lor și, cel mai important, să aibă oportunități de îngrijire tip cangur. Cei care au participat atât la cursul de perfecționare, cât și la ziua practică pentru F.I.N.E. Nivel 1, au fost mai deschiși cu privire la modul în care părinții pot fi implicați în îngrijirea bebelușilor lor și că îngrijirea tip cangur a fost posibilă pentru mulți bebeluși. Există încă multe provocări cu care se confruntă în îngrijirea neonatală din România în privința personalul, spațiului fizic și infecțiilor; chiar și cu acestea, schimbarea de atitudine și devotamentul asistenților medicali și medicilor de a implementa îngrijirea centrată pe familie a fost înălțătoare și m-a făcut entuziasmată să continui să lucrez cu ARNIS pentru a oferi instruire pentru fiecare unitate neonatală.

Beverley Hicks

FINE 2 Coordinator, Neonatal Developmental Specialist

ARNIS crede în educație prin formare profesională continuă. Prin educație actualizăm standardele în Neonatologie și contribuim la reducerea numărului copii cu dizabilități datorate spitalizării îndelungate la naștere.

Intervenția timpurie, neurodezvoltarea, îngrijirea developmentală centrată pe familie rămân interesul nostru principal. Vom continua până când toate cele 60 de unități neonatale de nivel 2 și 3 din România vor permite accesul părinților 24/24 ore.

  • Mulțumim sponsorilor sesiunii F.I.N.E. Nivel 1 din 2024: GE HealthCare România și Donatorii recurenți prin Debit Direct.
  • Mulțumim GE HealthCare România pentru găzduire în spațiul Academiei de Educație Clinică GE HealthCare din București.

Menționăm că în cadrul cursurilor F.I.N.E. organizate de ARNIS, cadrele medicale din sistemul medical privat nu primesc burse de studiu precum specialiștii care lucrează în sistemul de stat. Costurile cu participarea specialiștilor din spitalele private este suportat de angajator.